Paroles mainīšana

Jūs un jūsu administratori var mainīt pašreizējo paroli.

changePass

  1. Lai mainītu paroli, izvēlieties Mainīt paroli.
  2. Ierakstiet savu pašreizējo paroli.
  3. Pievienojiet jauno paroli.
  4. Atkārtojiet jauno paroli.
  5. Nospiediet Saglabāt, lai pabeigtu funkciju.