Pievienot logotipu

Pievienojiet savu logotipu, lai izveidotu zīmolu jūsu tiešsaistes veikalā.

logo

  1. Dizaina un pielāgošanas lodziņos atrast Galvenes tabulu.
  2. Spiediet + Attēls, lai pievienotu jūsu veikala logo. Ieteicamais logo izmērs ir 190×50 px un formāts .png.
  3. Izvēlieties logotipu no sava datora un augšupielādējiet to.
  4. Novietojiet savu logo, izmantojot Logo vertikālo un Logo horizontālo pozicionēšanu. 0 nozīmē noklusējuma pozīciju.
  5. Ja jums nav logo jūs varat izmantot savu veikala nosaukumu. Atzīmējiet izmantotā veikala vārdu nevis logo lodziņu, lai to aktivizētu.
  6. Jūs varat pievienot Favicon, kas tiek parādīts meklētājprogrammas tabulā. Ieteicamais izmērs ir 32×32.
  7. Nospiediet Saglabāt, lai pabeigtu funkciju.